Fertiliteitscentrum Voorburg

Subsidieregeling KID per 1 April 2020 van start

SUBSIDIEREGELING KID Per 1 april 2020 worden KID-behandelingen voor vrouwen zonder mannelijke partner niet meer vergoed vanuit de zorgverzekering maar vanuit een nieuwe regeling: de Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen. Dit is zo beslist door minister Bruins van Volksgezondheid.

WAT ER AAN VOORAF GING

Bijna een jaar geleden werden we opgeschrikt door berichten over ziektekostenverzekeraars die KID behandelingen voor single en lesbische vrouwen niet meer wilden vergoeden. Na kamervragen liet ook Minister Bruins weten dat het ontbreken van een mannelijke partner geen medische indicatie is, en dat daarom deze kosten niet horen bij de zorgverzekering. Na uitgebreide discussie tussen gynaecologen en VWS en een petitie die door velen werd getekend voor behoud van deze zorg is het uiteindelijk ook door de politiek opgepakt. De kosten voor KID-behandelingen (zonder medische indicatie) blijven vergoed worden, al is het niet meer vanuit de zorgverzekering maar vanuit een speciale subsidieregeling. Als er wél sprake is van een medische indicatie, of als deze tijdens het traject ontstaat, dan kom je automatisch net als voorheen weer bij je zorgverzekering terecht voor vergoeding.

NIEUWE SUBSIDIEREGELING

Per 1 april 2020 zullen KID behandelingen voor vrouwen zonder mannelijke partner vergoed worden vanuit de nieuwe ‘Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen’, en dus niet meer vanuit de zorgverzekering. Wat houdt de regeling in? Het doel van deze subsidieregeling is het bekostigen van KID-behandelingen, inclusief het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek, voor vrouwen zonder mannelijke partner. De subsidie wordt verleend aan klinieken die KID-behandelingen kunnen uitvoeren in Nederland en hiervoor een erkenning hebben als orgaanbank voor het verwerken van donorsemen. Het maakt niet uit of je gebruik maakt van donorzaad uit de spermabank van de instelling zelf, van donorzaad uit een buitenlandse spermabank of van het zaad van een bekende donor.  

Wat wordt er vergoed ?

Een basis oriënterend fertiliteitsonderzoek, om een prognose te geven van de kans op zwangerschap én om uit te sluiten dat er een medische indicatie is waarbij je (sneller) in aanmerking zou komen voor een andere behandeling dan KID. Als blijkt dat er aanvullend onderzoek nodig is, wordt er vanuit gegaan dat dat gebeurt op basis van een medische indicatie. Daarmee komt het vervolg ten laste van de zorgverzekering. De daadwerkelijke behandeling: inseminatie met donorzaad. Er wordt in de regeling gesproken over KID (Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad). Hieronder wordt verstaan IUI (Intra Uteriene Inseminatie), waarbij de zaadcellen in de baarmoederholte worden ingebracht. Bij één vrouw worden tot maximaal 12 KID-behandelingen vergoed. Wanneer er geen zwangerschap is ontstaan met KID, kan er worden overgegaan op een behandeling op basis van een medische indicatie (bijvoorbeeld IUI met hormoonstimulatie, of IVF) waarbij je voor vergoeding aangewezen bent op je zorgverzekering. Eigen Bijdrage Om gebruik te kunnen maken van deze subsidieregeling betaal je éénmalig een eigen bijdrage van € 192,50. Dit is de helft van het verplichte eigen risico dat je voor je zorgverzekering betaalt. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast komen de kosten voor donorzaad voor eigen rekening (dit was altijd al zo). Op het moment dat er wel een medische indicatie is of ontstaat (bijvoorbeeld bij overstap naar IUI met hormoonstimulatie of IVF) kan het zo zijn dat je dan je eigen risico voor de zorgverzekering moet aanspreken (minimaal 385,- Euro) zoals dat voorheen ook het geval was.

DEFINITIEF GEREGELD ? Deze regeling is zo afgesproken voor een periode van 5 jaar. Wat er daarna gebeurt is onbekend. Voor die tijd moet de regeling geëvalueerd worden. Bovendien wordt er dan ‘in breder verband nagedacht of het geven van subsidie voor KID-behandelingen nog steeds de geschikte manier is om kosten voor deze behandeling te blijven vergoeden’ (bron: Staatscourant 2019, nr 664449, d.d. 6 december 2019).

Bekijk alvast hoe u onze kliniek bereikt.

Er komt bij een vruchtbaarheidstraject al erg veel op u en uw partner af. Het is dan wel zo prettig dat u bij uw bezoek aan onze kliniek weet wat u staat te wachten. Klik in de afbeelding hiernaast om onze videoʼs te bekijken.

Volg de tour door
onze kliniek
Alle behandelingen weer mogelijk in Fertiliteitscentrum VoorburgStart per maandag 8 Juni a.s.

Omdat de druk op de gezondheidsvoorzieningen ten gevolge van COVID-19 afneemt, kan ook het andere deel van de gezondheidszorg (reguliere zorg) langzaam weer worden opgestart. Dat betekent dat ook bij het Fertiliteitscentrum Voorburg we weer langzaam zijn gestart met behandelingen.

Vanaf 11 mei zijn wij gestart met aanmelding voor een aantal behandelingen zoals ovulatie inductie met FSH injecties, inseminaties in de natuurlijke cyclus en terugplaatsen van ingevroren embryo’s. Vervolgens zijn vanaf 25 Mei ook weer de IUI behandelingen die gecombineerd worden met hormoonstimulatie (=MOH) van start gegaan en vanaf 8 Juni zullen we ook weer met IVF behandelingen starten.

NB. Omdat we heel voorzichtig moeten opbouwen geldt voor ALLE behandelingen dat er steeds een rustmaand is tussen de behandelmaanden in ! Dus na iedere behandelmaand is er een maand geen behandeling. Dit is de enige manier om al onze patiënten zo eerlijk mogelijk te laten starten. 

Als u een afspraak hebt, wordt u vriendelijk doch dringend verzocht om de huidige hygiëne- en gezondheidsmaatregelen in acht te nemen. U wordt hierop gewezen door medewerkers, posters en informatie borden. Omdat we nog in een opstartfase zijn en we rekening moeten houden met de 1,5 meter afstand in de wachtkamers, zullen we mondjesmaat opstarten en kan het voorkomen dat uw behandeling nog even wordt uitgesteld. Kom liefst alleen (hooguit met 1 begeleider) en zorg dat u op tijd bent, blijf zo kort mogelijk in het ziekenhuis, probeer zo veel mogelijk onderzoeken te combineren zodat u in één bezoek zo veel mogelijk regelt (bv echo en bloedonderzoek). Heeft u zelf of een van uw familieleden klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan COVID-19, dan mag u niet naar de afspraak op het Fertiliteitscentrum komen, om anderen niet in gevaar te brengen.

Bij dringende vragen hierover kan u tussen 09.00 – 12.00u met ons contact op te nemen via het gebruikelijke email adres. Vergeet niet uw patient nummer – geboorte datum en uw 06 nummer in deze mail te zetten !

Deze website gebruikt functionele en analyse cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close