Fertiliteitscentrum Voorburg

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 27 november 2019, kenmerk 1596133-197192-CZ, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor het verrichten van kunstmatige inseminatie met donorsemen indien dit niet ten laste van de zorgverzekering kan worden gebracht (Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen)

VWS heeft toegelicht dat het ministerie de afgelopen periode verschillende alternatieven voor de vergoeding van KID-zorg aan vrouwen zonder mannelijke partner heeft verkend. Uiteindelijk is VWS echter tot de conclusie gekomen dat de voorgestelde subsidieregeling de enige – op korte termijn uitvoerbare – optie is om deze zorg ook in de toekomst te blijven vergoeden. Wel komt VWS instellingen tegemoet door de subsidie niet te starten per 1 januari 2020, maar uit te stellen tot 1 april 2020. De KID-behandelingen aan vrouwen zonder mannelijke partner zullen tot 1 april 2020 betaald worden door de zorgverzekeraars. Zorgaanbieders krijgen hiermee dus drie maanden extra tijd om de administratieve inrichting te verzorgen.

Vrouwen die vallen onder de bedoelde groep, die aangewezen zijn op een behandeling met donorsemen voor totstandkoming van een zwangerschap zonder dat zij een ‘medische indicatie’ hebben, zoals de minister dat noemt, zullen maar ten dele merken dat de financiering hiervan per april wordt  verschoven vanuit de basiszorg naar bekostiging vanuit een door de minister daarvoor gecreëerde subsidiepot. Het betreft grotendeels toename van administratieve last bij de zorgverleners, die hiervoor niet gecompenseerd zullen worden. Wel wordt er met deze regeling door de minister een extra eigen risico voor deze groep ingesteld van 192,50 Euro, dat door het ziekenhuis direct bij de patiënt geïnd dient te worden.

Het goede nieuws is dus dat er voor de behandeling met donorsemen vergoeding beschikbaar blijft. Het nadeel van deze overbodige regeling (de bekostiging blijft gewoon vanuit belastinggeld betaald worden) is een heleboel extra administratieve last voor het ziekenhuis en een extra eigen risico voor de patient.

     

Bekijk alvast waar alles is in onze nieuwe kliniek.

Er komt bij een vruchtbaarheidstraject al erg veel op u en uw partner af. Het is dan wel zo prettig dat u bij uw bezoek aan onze kliniek weet wat u staat te wachten.

Bekijk hoe u de
kliniek bezoekt

Deze website gebruikt functionele en analyse cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close