Fertiliteitscentrum Voorburg

Wat vinden wij belangrijk

Onze missie:

Wij willen mensen met een onvervulde kinderwens een maximale kans bieden op vervulling hiervan.

Wij willen mensen met een onvervulde kinderwens een maximale kans bieden op vervulling hiervan waarbij een volledig fertiliteitsonderzoek de basis is en steeds gekozen wordt voor de minst risicovolle behandeling. De verantwoordelijkheid voor deze beslissing wordt samen met de patiënte genomen en is steeds gericht op de individuele behoefte.

De basis van een goed behandelplan is goede diagnostiek: dus allereerst wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar een mogelijke oorzaak van het uitblijven van de zwangerschap. Daarna wordt pas een plan gemaakt dat zo goed mogelijk bij u past.

Wij proberen eerst samen met u de natuurlijke kans op zwangerschap zo groot mogelijk te maken. IUI, IVF en ICSI zijn eindstations. Het is natuurlijk niet te ontkennen dat de ‘succespercentages’ van bijvoorbeeld IVF hoger zijn als je snel tot dat soort behandelingen je toevlucht neemt; veel patiënten kijken uitsluitend naar de succescijfers op het Internet en realiseren zich niet dat die cijfers voor een groot deel bepaald worden door de toelatingscriteria en de definities.

Als een behandeling toch noodzakelijk is, kiezen wij samen met u een zodanige strategie dat deze liefst geen of een minimaal risico met zich meebrengt, onder het motto ‘Primum non Nocere’ (allereerst  berokken geen schade). Dit reflecteert zich ook in het percentage complicaties dat ver onder het landelijk gemiddelde ligt.

Wij hebben vrijwel alle fertiliteitsbehandelingen onder eigen dak, van operatieve behandeling van fertiliteitsbelemmeringen (bv. opheffen afgesloten eileider of endometriose)  en ovulatie inductie tot IUI, IVF of ICSI al dan niet met gebruik van donorzaad.

Ons centrum kenmerkt zich door een kleinschalig team met zeer gemotiveerde medewerkers, die allen zeer goed op elkaar zijn ingespeeld en die een gezamenlijk doel hebben:  onze patiënten op een verantwoorde manier zo goed mogelijk helpen. Op deze website zult u kunnen vinden in welk opzicht onze aanpak verschilt van die van andere centra en met name ook wat de reden daarvoor is.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar onze kliniek, onze filosofie en behandelingen?


  Bij het versturen van deze e-mail
  stemt u in met onze privacyverklaring.
  Neem contact met ons op
  Hoe kunnen wij u helpen?

  Bekijk alvast hoe u onze kliniek bereikt.

  Er komt bij een vruchtbaarheidstraject al erg veel op u en uw partner af. Het is dan wel zo prettig dat u bij uw bezoek aan onze kliniek weet wat u staat te wachten. Klik in de afbeelding hiernaast om onze videoʼs te bekijken.

  Volg de tour door
  onze kliniek

  Al eens gedacht om zaaddonor te worden?

  Fertiliteitscentrum Voorburg is altijd op zoek naar donoren. Denkt u er aan om zaaddonor te worden? We vertellen u alles over de onderzoeken en procedure rondom het doneren van zaad.

  meer informatie
  Fertiliteitscentrum Voorburg gaat verhuizen en Corona beperkingen houden aan Februari 2022 opent het nieuwe Fertiliteitscentrum Voorburg haar deuren

  Het Diaconessenhuis Voorburg (onderdeel van het Reinier de Graaf ziekenhuis) neemt in februari 2022 afscheid van het oude gebouw en opent de deuren van een nieuw behandelcentrum. Omdat de ruimte en faciliteiten van het huidige oude gebouw niet meer voldoen aan de moderne eisen is besloten een nieuw poliklinisch centrum te bouwen op de plaats waar voorheen de zusterflat van het DHV stond. In dit nieuwe gebouw wordt een groot aantal van de poliklinische taken voortgezet, waaronder ook die van het Fertiliteitscentrum.

  Om ook na de verhuizing van het Fertiliteitscentrum hoogwaardige zorg te blijven leveren, worden er veel voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo zal bijvoorbeeld alle apparatuur van het IVF-laboratorium na de verhuizing uitgebreid getest worden, voordat die weer in gebruik zal worden genomen. Deze voorzorgsmaatregelen kunnen alleen getroffen worden, als het IVF-laboratorium niet in gebruik is. Het IVF-laboratorium zal, net als de Semenbank, daarom tijdelijk volledig gesloten zijn. Dit houdt in dat vanaf half december wordt begonnen met afbouwen van het aantal lopende behandelingen en vanaf begin januari 2022 vrijwel alle behandelingen van het fertiliteitscentrum geen doorgang meer kunnen vinden. Echo’s zullen wel tot eind januari nog op de huidige locatie plaatsvinden. In de loop van februari worden de behandelingen weer geleidelijk opgestart.

  Omdat daarnaast de druk op de gezondheidsvoorzieningen ten gevolge van COVID-19 nog steeds hoog is betekent dit ook dat onze capaciteit daardoor beperkt is, terwijl de vraag voor de door ons geboden zorg juist toeneemt. Ondanks dat proberen wij zoveel mogelijk behandelingen door te laten gaan, maar kunnen wij niet iedere maand garanderen dat u kunt starten.Hoe dat zijn zijn als wij in februari weer kunnen opstarten is nu nog niet duidelijk en hangt van vele factoren af. Zodra het mogelijk is zouden wij het liefst terug naar de ‘oude’ situatie willen, namelijk : voor geen enkele behandeling een start-beperking. Helaas is het op dit moment niet mogelijk en hier vragen wij uw begrip voor. 

  Nog steeds vragen wij u als u een afspraak hebt, vriendelijk doch dringend om de huidige hygiëne- en gezondheidsmaatregelen in acht te nemen, tevens dient u een mond-neusmasker te dragen in het ziekenhuis dat u zelf meebrengt. U wordt op dit alles gewezen door medewerkers, posters en informatie borden. Kom liefst alleen (of hooguit met 1 begeleider) en zorg dat u op tijd bent, blijf zo kort mogelijk in het ziekenhuis, probeer zo veel mogelijk onderzoeken te combineren zodat u in één bezoek zo veel mogelijk regelt (bv echo en bloedonderzoek). Heeft u zelf of een van uw familieleden klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan COVID-19, dan mag u niet naar de afspraak op het Fertiliteitscentrum komen, om anderen niet in gevaar te brengen, en worden wij graag hierover door u geïnformeerd.

  Bij dringende vragen hierover kan u tussen 09.00 – 12.00u met ons contact op te nemen via het gebruikelijke email adres.

  Vergeet niet uw patient nummer – geboorte datum en uw 06 nummer in deze mail te zetten !

  Deze website gebruikt functionele en analyse cookies. Meer informatie

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close