Fertiliteitscentrum Voorburg

Wat vinden wij belangrijk

Onze missie:

Wij willen mensen met een onvervulde kinderwens een maximale kans bieden op vervulling hiervan.

Wij willen mensen met een onvervulde kinderwens een maximale kans bieden op vervulling hiervan waarbij een volledig fertiliteitsonderzoek de basis is en steeds gekozen wordt voor de minst risicovolle behandeling. De verantwoordelijkheid voor deze beslissing wordt samen met de patiënte genomen en is steeds gericht op de individuele behoefte.

De basis van een goed behandelplan is goede diagnostiek: dus allereerst wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar een mogelijke oorzaak van het uitblijven van de zwangerschap. Daarna wordt pas een plan gemaakt dat zo goed mogelijk bij u past.

Wij proberen eerst samen met u de natuurlijke kans op zwangerschap zo groot mogelijk te maken. IUI, IVF en ICSI zijn eindstations. Het is natuurlijk niet te ontkennen dat de ‘succespercentages’ van bijvoorbeeld IVF hoger zijn als je snel tot dat soort behandelingen je toevlucht neemt; veel patiënten kijken uitsluitend naar de succescijfers op het Internet en realiseren zich niet dat die cijfers voor een groot deel bepaald worden door de toelatingscriteria en de definities.

Als een behandeling toch noodzakelijk is, kiezen wij samen met u een zodanige strategie dat deze liefst geen of een minimaal risico met zich meebrengt, onder het motto ‘Primum non Nocere’ (allereerst  berokken geen schade). Dit reflecteert zich ook in het percentage complicaties dat ver onder het landelijk gemiddelde ligt.

Wij hebben vrijwel alle fertiliteitsbehandelingen onder eigen dak, van operatieve behandeling van fertiliteitsbelemmeringen (bv. opheffen afgesloten eileider of endometriose)  en ovulatie inductie tot IUI, IVF of ICSI al dan niet met gebruik van donorzaad.

Ons centrum kenmerkt zich door een kleinschalig team met zeer gemotiveerde medewerkers, die allen zeer goed op elkaar zijn ingespeeld en die een gezamenlijk doel hebben:  onze patiënten op een verantwoorde manier zo goed mogelijk helpen. Op deze website zult u kunnen vinden in welk opzicht onze aanpak verschilt van die van andere centra en met name ook wat de reden daarvoor is.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar onze kliniek, onze filosofie en behandelingen?


Bij het versturen van deze e-mail
stemt u in met onze privacyverklaring.
Neem contact met ons op
Hoe kunnen wij u helpen?

Bekijk alvast hoe u onze kliniek bereikt.

Er komt bij een vruchtbaarheidstraject al erg veel op u en uw partner af. Het is dan wel zo prettig dat u bij uw bezoek aan onze kliniek weet wat u staat te wachten. Klik in de afbeelding hiernaast om onze videoʼs te bekijken.

Volg de tour door
onze kliniek

Al eens gedacht om zaaddonor te worden?

Fertiliteitscentrum Voorburg is altijd op zoek naar donoren. Denkt u er aan om zaaddonor te worden? We vertellen u alles over de onderzoeken en procedure rondom het doneren van zaad.

meer informatie
Alle behandelingen weer mogelijk in Fertiliteitscentrum VoorburgStart per maandag 8 Juni a.s.

Omdat de druk op de gezondheidsvoorzieningen ten gevolge van COVID-19 afneemt, kan ook het andere deel van de gezondheidszorg (reguliere zorg) langzaam weer worden opgestart. Dat betekent dat ook bij het Fertiliteitscentrum Voorburg we weer langzaam zijn gestart met behandelingen.

Vanaf 11 mei zijn wij gestart met aanmelding voor een aantal behandelingen zoals ovulatie inductie met FSH injecties, inseminaties in de natuurlijke cyclus en terugplaatsen van ingevroren embryo’s. Vervolgens zijn vanaf 25 Mei ook weer de IUI behandelingen die gecombineerd worden met hormoonstimulatie (=MOH) van start gegaan en vanaf 8 Juni zullen we ook weer met IVF behandelingen starten.

NB. Omdat we heel voorzichtig moeten opbouwen geldt voor ALLE behandelingen dat er steeds een rustmaand is tussen de behandelmaanden in ! Dus na iedere behandelmaand is er een maand geen behandeling. Dit is de enige manier om al onze patiënten zo eerlijk mogelijk te laten starten. 

Als u een afspraak hebt, wordt u vriendelijk doch dringend verzocht om de huidige hygiëne- en gezondheidsmaatregelen in acht te nemen. U wordt hierop gewezen door medewerkers, posters en informatie borden. Omdat we nog in een opstartfase zijn en we rekening moeten houden met de 1,5 meter afstand in de wachtkamers, zullen we mondjesmaat opstarten en kan het voorkomen dat uw behandeling nog even wordt uitgesteld. Kom liefst alleen (hooguit met 1 begeleider) en zorg dat u op tijd bent, blijf zo kort mogelijk in het ziekenhuis, probeer zo veel mogelijk onderzoeken te combineren zodat u in één bezoek zo veel mogelijk regelt (bv echo en bloedonderzoek). Heeft u zelf of een van uw familieleden klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan COVID-19, dan mag u niet naar de afspraak op het Fertiliteitscentrum komen, om anderen niet in gevaar te brengen.

Bij dringende vragen hierover kan u tussen 09.00 – 12.00u met ons contact op te nemen via het gebruikelijke email adres. Vergeet niet uw patient nummer – geboorte datum en uw 06 nummer in deze mail te zetten !

Deze website gebruikt functionele en analyse cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close