Fertiliteitscentrum Voorburg

Wel of geen vaccinatie Covid-19 bij kinderwens en zwangerschap ?

Wel of geen vaccinatie Covid-19 bij kinderwens en zwangerschap ?

Er zijn vele vaccins in ontwikkeling en een aantal zijn al beschikbaar. De vaccins werken niet allemaal op dezelfde manier dus is het niet mogelijk om voor ieder vaccin hetzelfde advies te geven. Toch is in grote lijn de verwachting dat zij allemaal uiteindelijk veilig zullen zijn om ook in de zwangerschap te gebruiken, dit is alleen in studies nu nog niet aangetoond omdat zwangere vrouwen tot nu toe niet in studies mee mochten doen.

De eerst beschikbare vaccins zijn het RNA -vaccin van Pfizer en Moderna en het vector-vaccin AstraZeneca. Indien er andere vaccins op de markt komen, zullen onderstaande adviezen mogelijk worden herzien.

Het RIVM heeft in samenwerking met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) een advies uitgebracht voor vrouwen met kinderwens of zwangerschap t.a.v. COVID-19 vaccinatie met bovenstaande vaccins (8 januari 2021).

Moeten mannen en vrouwen die actief zwanger proberen te worden zich laten vaccineren ?

Bij mannen of vrouwen met een actieve kinderwens is er geen bezwaar voor vaccinatie. Als je achteraf toch zwanger bleek te zijn tijdens de vaccinatie, is dat geen reden om je zorgen te maken. Echter, ook al lijkt er geen reden te zijn om te denken dat het niet veilig is, het bewijs hiervoor ontbreekt vooralsnog doordat dit niet in de studies onderzocht is tot nu toe.

Dat betekent dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken of je de vaccinatie wil of niet. Als je bijvoorbeeld tot een hogere risicogroep behoort voor complicaties bij een Covid-19 infectie of als je door werk meer risico hebt op besmetting kan je je beter wel laten vaccineren.   

Hoe lang moet je wachten na een vaccinatie om weer zwanger te mogen worden ?

Het is onduidelijk hoelang je precies zou moeten wachten na de laatste vaccinatie, als dat al nodig zou zijn, om weer zwanger te mogen worden. Een hele veilige periode zou 2 maanden zijn maar waarschijnlijk zijn een paar dagen genoeg; alleen als je ernstige bijwerkingen zou ondervinden van de vaccinatie zou je de zwangerschap even uit moeten stellen.

Zou je in de zwangerschap gevaccineerd mogen worden ?

Voor gezonde zwangere vrouwen wordt voorlopig geadviseerd niet te vaccineren, ook al lijken zwangere vrouwen die Covid-19 krijgen hier wel meer dan gemiddeld klachten van te ontwikkelen in vergelijking met niet zwangere vrouwen.

Het advies voor zwangere vrouwen met onderliggende ernstige ziekten is om wel te vaccineren, omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie. Ziekten die hierbij worden bedoeld zijn o.a. chronische luchtweg- of longproblemen, chronische hartpatiënten, ernstige diabetes, ernstige nierziekten, verminderde weerstand, HIV, ernstige leverziekten en zeer ernstig overgewicht.

Zwangere vrouwen met beroepen waarbij hoge en niet te vermijden expositie aan SARS-CoV-2 kan optreden en die volgens het Nederlandse prioriteringsschema voor vaccinatie in aanmerking komen, worden ook geadviseerd wel te vaccineren.

Heeft de keuze van wel of niet vaccineren invloed op de mogelijkheid om behandeld te worden ?

Nee, het staat iedereen vrij om hierin een eigen afgewogen keuze te maken. Vaccinatie hoeft dus geen vertraging te geven van voortzetting van behandeling, maar je kan er wel zelf voor kiezen om voor de veiligheid toch even pauze te nemen tijdens de vaccinatie en tot bijvoorbeeld 1 of 2 maanden erna.  

Bekijk alvast hoe u onze kliniek bereikt.

Er komt bij een vruchtbaarheidstraject al erg veel op u en uw partner af. Het is dan wel zo prettig dat u bij uw bezoek aan onze kliniek weet wat u staat te wachten. Klik in de afbeelding hiernaast om onze videoʼs te bekijken.

Volg de tour door
onze kliniek
Fertiliteitscentrum Voorburg gaat verhuizen en Corona beperkingen houden aan Februari 2022 opent het nieuwe Fertiliteitscentrum Voorburg haar deuren

Het Diaconessenhuis Voorburg (onderdeel van het Reinier de Graaf ziekenhuis) neemt in februari 2022 afscheid van het oude gebouw en opent de deuren van een nieuw behandelcentrum. Omdat de ruimte en faciliteiten van het huidige oude gebouw niet meer voldoen aan de moderne eisen is besloten een nieuw poliklinisch centrum te bouwen op de plaats waar voorheen de zusterflat van het DHV stond. In dit nieuwe gebouw wordt een groot aantal van de poliklinische taken voortgezet, waaronder ook die van het Fertiliteitscentrum.

Om ook na de verhuizing van het Fertiliteitscentrum hoogwaardige zorg te blijven leveren, worden er veel voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo zal bijvoorbeeld alle apparatuur van het IVF-laboratorium na de verhuizing uitgebreid getest worden, voordat die weer in gebruik zal worden genomen. Deze voorzorgsmaatregelen kunnen alleen getroffen worden, als het IVF-laboratorium niet in gebruik is. Het IVF-laboratorium zal, net als de Semenbank, daarom tijdelijk volledig gesloten zijn. Dit houdt in dat vanaf half december wordt begonnen met afbouwen van het aantal lopende behandelingen en vanaf begin januari 2022 vrijwel alle behandelingen van het fertiliteitscentrum geen doorgang meer kunnen vinden. Echo’s zullen wel tot eind januari nog op de huidige locatie plaatsvinden. In de loop van februari worden de behandelingen weer geleidelijk opgestart.

Omdat daarnaast de druk op de gezondheidsvoorzieningen ten gevolge van COVID-19 nog steeds hoog is betekent dit ook dat onze capaciteit daardoor beperkt is, terwijl de vraag voor de door ons geboden zorg juist toeneemt. Ondanks dat proberen wij zoveel mogelijk behandelingen door te laten gaan, maar kunnen wij niet iedere maand garanderen dat u kunt starten.Hoe dat zijn zijn als wij in februari weer kunnen opstarten is nu nog niet duidelijk en hangt van vele factoren af. Zodra het mogelijk is zouden wij het liefst terug naar de ‘oude’ situatie willen, namelijk : voor geen enkele behandeling een start-beperking. Helaas is het op dit moment niet mogelijk en hier vragen wij uw begrip voor. 

Nog steeds vragen wij u als u een afspraak hebt, vriendelijk doch dringend om de huidige hygiëne- en gezondheidsmaatregelen in acht te nemen, tevens dient u een mond-neusmasker te dragen in het ziekenhuis dat u zelf meebrengt. U wordt op dit alles gewezen door medewerkers, posters en informatie borden. Kom liefst alleen (of hooguit met 1 begeleider) en zorg dat u op tijd bent, blijf zo kort mogelijk in het ziekenhuis, probeer zo veel mogelijk onderzoeken te combineren zodat u in één bezoek zo veel mogelijk regelt (bv echo en bloedonderzoek). Heeft u zelf of een van uw familieleden klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan COVID-19, dan mag u niet naar de afspraak op het Fertiliteitscentrum komen, om anderen niet in gevaar te brengen, en worden wij graag hierover door u geïnformeerd.

Bij dringende vragen hierover kan u tussen 09.00 – 12.00u met ons contact op te nemen via het gebruikelijke email adres.

Vergeet niet uw patient nummer – geboorte datum en uw 06 nummer in deze mail te zetten !

Deze website gebruikt functionele en analyse cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close