Fertiliteitscentrum Voorburg

VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID VAN NEDERLANDSE KID-ZORG IN HET GEDING

De afgelopen decennia werd Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma (KID) en Intra-Uteriene Inseminatie (IUI) vergoed vanuit het basispakket. Recent is duidelijk geworden dat alleenstaande of lesbische vrouwen die via deze methoden zwanger willen worden, geen recht meer hebben op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland (ZiN) en de zorgverzekeraars zijn van mening dat de behandelingen niet meer vergoed moeten worden vanwege het ontbreken van een medische noodzaak, zoals een verminderde vruchtbaarheid.

De NVOG is het hier niet mee eens en vindt dat KID/IUI voor alle vrouwen vergoed moet blijven. De afgelopen tijd heeft de NVOG intensief gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS, ZiN, individuele verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), betrokken klinieken en behandelaars, COC Nederland en patiëntenverenigingen. Helaas hebben al deze gesprekken niet geleid tot het gewenste resultaat en is ons duidelijk geworden dat KID bij alleenstaande en lesbische vrouwen niet meer vergoed wordt vanuit het basispakket.

De NVOG maakt zich zorgen dat nu de toegankelijkheid en veiligheid van zorg in het geding komt. Op dit moment zorgen de spermabanken ervoor dat spermadonoren psychologisch gescreend worden, dat zij een goede spermakwaliteit hebben en dat hun sperma getest wordt op geslachtsziekten. Daarnaast registeren de klinieken het aantal kinderen per donor en leveren zij de persoonsidentificerende gegevens van de donoren aan bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB), waardoor donorkinderen later hun biologische vader kunnen achterhalen. Wanneer KID niet meer vergoed wordt bestaat de mogelijkheid dat een deel van de vrouwen haar toevlucht neemt tot donoren die niet gescreend zijn op geslachtsziekten, van wie de spermakwaliteit onbekend is en bij wie het registreren en handhaven van het aantal nakomelingen onmogelijk is. Dit vindt de NVOG onwenselijk en daarom zet ze zich er voor in dat KID voor alleenstaande en lesbische vrouwen vergoed blijft.

De NVOG roept behandelaars op om hun patiënten te adviseren contact op te nemen met hun verzekeraar om te informeren of KID/IUI met donorsemen voor hen vergoed wordt.

De NVOG blijft actief om deze zorg alsnog gefinancierd te krijgen. Er blijven nu twee mogelijkheden over om KID voor deze indicatie toch te financieren, alsnog opname in het basispakket of via een VWS subsidieregeling. Voor het eerste is een wetswijziging nodig en dat betekent een traject van meerdere jaren, ook voor de tweede optie is er politieke wil nodig. De NVOG doet hierbij dan ook een beroep op de politiek om dit te realiseren. De NVOG ondersteunt de petitie die de patiëntenorganisaties zijn gestart om de vergoeding alsnog in het basispakket te krijgen.

https://petities.nl/petitions/vergoeding-vruchtbaarheidsbehandeling-voor-elke-vrouw?locale=nl

Wat is een medische indicatie ?

Het is tot nu toe erg onduidelijk wat uw verzekering dan wel verstaat onder een medische indicatie. In ieder geval vindt de minister dat alleen het ontbreken van zaadcellen bij alleenstaanden en lesbische paren geen medische indicatie is. De beroepsgroep van gynaecologen is het hier niet mee eens en is er altijd vanuit gegaan dat deze situatie wel een medische noodzaak tot behandeling vormde, maar uiteindelijk heeft de minister beslist hierover dat dit niet zo is.

Als er tijdens de onderzoeken voorafgaand aan de behandeling een vruchtbaarheidsbelemmering wordt gevonden zoals bv. een cyclus zonder eisprong of afgesloten eileiders is er wel een medische indicatie voor behandeling. Dan zal de behandeling die nodig is om dit probleem op te lossen wel worden vergoed.

Wat betekent dit voor u in ons ziekenhuis?

ZiN en de Minister hebben aangegeven dat de verzekeraar niet langer de behandeling met donorsperma van alleenstaanden of lesbische paren vanuit het basispakket mag vergoeden . De zorgverzekeraar kan echter besluiten de zorg buiten het basispakket alsnog te vergoeden. Daarom adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeraar om te informeren of behandeling met donorsperma voor u vergoed wordt en om uw zorgverzekeraar te vragen om dit schriftelijk te bevestigen. Indien KID voor u niet vergoed wordt dan moet u deze behandeling helaas zelf betalen.

 

Wij zullen u per behandeling een rekening sturen voor gebruik donorsemen en de behandeling die u rechtstreeks aan ons moet voldoen. U kunt deze rekening alleen doorsturen aan uw zorgverzekeraar als deze vooraf heeft toegestemd om deze zorg voor u te vergoeden.

 

Voor het gebruik van donorsemen krijgt iedereen altijd al een rekening (175,- Euro) omdat er hiervoor geen vergoeding bestaat. Dit veranderd dus niet.

 

De kosten per behandeling bedragen (per 01.01.2019)

1. Gebruik donorsemen (voor iedereen onverzekerde zorg): 175,- Euro

2. Hierbij komen dan nog de kosten voor de behandeling :

  • Inseminatie (IUI): 841,32 Euro
  • IVF: 2162,26 Euro
  • ICSI: 2455,75 Euro

3. De kosten van de behandeling zijn exclusief kosten voor bepaalde medicijnen (FSH-preparaten) die bij hormoon stimulatie worden gebruikt. Dit is meestal niet nodig bij IUI maar wel altijd bij IVF/ICSI. Het is moeilijk vast te stellen hoeveel van deze medicijnen er nodig zullen zijn per behandeling omdat dit van persoon tot persoon wisselt, de kosten kunnen soms oplopen tot 800,- Euro.

nb. De kosten per behandeling kunnen veranderen, voor actuele kostprijzen kunt u terecht op de website van de Reinier de Graag groep : www.reinierdegraaf.nl en ga naar zoeken : ‘tarieven onverzekerde zorg’ onder ‘ vruchtbaarheid’ staan de tarieven. U kunt hiervoor ook onze Zorgadministratie bellen.

 

Namens het behandel team Fertiliteitscentrum Voorburg
Reinier de Graaf Groep

Dr EJP van Santbrink, gynaecoloog
Afdelingshoofd.

Bekijk alvast waar alles is in onze nieuwe kliniek.

Er komt bij een vruchtbaarheidstraject al erg veel op u en uw partner af. Het is dan wel zo prettig dat u bij uw bezoek aan onze kliniek weet wat u staat te wachten.

Bekijk hoe u de
kliniek bezoekt

Deze website gebruikt functionele en analyse cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close