Fertiliteitscentrum Voorburg

Behandeling met donorzaad

Er kunnen verschillende redenen zijn om behandeling met donorzaad te starten. Als er geen zaadcellen bij de man kunnen worden verkregen maar ook voor lesbische paren of alleenstaande vrouwen met een kinderwens is  inseminatie met donorzaad een optie. Het is in Nederland wettelijk verplicht dat de donor geregistreerd wordt. Het doel hiervan is om kinderen die op deze manier verwekt zijn de mogelijkheid te geven te weten wie hun biologische vader is en eventueel contact met hem te kunnen krijgen.

Als u uw eigen donor naar ons meebrengt is het natuurlijk direct duidelijk wie het is, indien het een donor uit onze donorbank is kan dit op deze manier later bekend worden. Voordat inseminatie plaatsvindt, blijft het zaad enige maanden ingevroren in quarantaine in onze zaadbank. Als de donor in die quarantaine-maanden niet ziek is geworden, weten we zeker dat de donor geen overdraagbare aandoeningen bij zich heeft die u of uw toekomstige kind ziek kunnen maken. Deze quarantaine periode geldt zowel voor de donoren uit onze bank als eigen donoren.

Gebruik maken van donorzaad

U heeft kinderwens en om die wens in vervulling te laten gaan zou u zaad willen gebruiken van de semenbank van ons ziekenhuis.

Wie komt in aanmerking?

 • Heteroparen waarvan de man geen (benutbare) zaadcellen heeft
 • Lesbische paren
 • Alleenstaande vrouwen (“singles”)

Leeftijdsgrens

De vruchtbaarheid van de vrouw is sterk afhankelijk van haar leeftijd. Op haar 35e heeft een vrouw nog maar de helft van de vruchtbaarheid die ze op haar 30e had, op haar 38e nog maar de helft van de vruchtbaarheid die ze op haar 35e had en op haar 40e nog maar de helft van de vruchtbaarheid die ze op haar 38e had. In culturen waar niets aan anticonceptie wordt gedaan krijgen vrouwen gemiddeld op hun 41e hun laatste kind terwijl ze gemiddeld op hun 51e in “de overgang” komen.

Voor vrouwen tussen de 40 en 44 jaar wordt op individuele basis bepaald of behandeling nog mogelijk is.

Andere voorwaarden

Van vrouwen die met onze hulp zwanger willen worden wordt verwacht dat ze zelf hun kans op slagen van de behandeling zo groot mogelijk maken door gezond te leven (niet roken, matig zijn met alcohol) en geen overgewicht te hebben (BMI <26). Aan vrouwen met een BMI > 32 wordt begeleiding door diëtistenpraktijk Essential Balance aangeboden.

Hoe ziet het traject er in grote lijnen uit

Stap 1: de huisarts moet u verwijzen naar de gynaecoloog

Stap 2: de gynaecoloog voert een gesprek met u waarbij duidelijk moet worden wat uw motivatie is om gebruik te maken van een donor via de semenbank. Bovendien wordt beoordeeld of u lichamelijk gezond bent en in staat om zwanger te worden: Is er een eisprong? Zijn de eileiders open?

Stap 3: de psycholoog moet beoordelen of u de gevolgen van uw keuze voldoende heeft overdacht en of u overal aan heeft gedacht. Bij alleenstaande vrouwen wordt beoordeeld of er voldoende draagkracht en een toereikend sociaal netwerk is.

Stap 4: als u van de gynaecoloog en de psycholoog “groen licht” heeft gekregen voert u een gesprek met de coördinator van de semenbank. Bij dit gesprek krijgt u informatie over

1.donorwerving en screening

2.donorselectie (o.a. op basis van uiterlijke kenmerken)

3.de rechten van uw toekomstige kind

Stap 5:  als er is een geschikte donor voor u is geselecteerd en het ingevroren sperma is vrijgegeven voor gebruik voert u een gesprek met de IVF-verpleegkundige. Zij vertelt u alles over de praktische gang van zaken waaronder aanmelding en uitvoering van de behandeling.

Als regel wordt Intra-Uteriene Inseminatie (IUI) uitgevoerd waarbij op geleide van de eisprong in de natuurlijke cyclus bewerkt donorzaad met een dun slangetje via de baarmoederhals tot in de baarmoederholte wordt gebracht.   

Sinds in juni 2004 een wet van kracht werd waarin werd vastgelegd dat elk kind het recht heeft te weten wie zijn/haar biologische ouders zijn, is het moeilijker om mannen te vinden die spermadonor willen zijn. Daarom is sprake van schaarste. De schaarse middelen moeten optimaal worden benut. Om die reden wordt in ons fertiliteitscentrum niet vaker dan 6 maal IUI uitgevoerd. Blijft zwangerschap uit, dan kan worden overgegaan tot IVF/ICSI-behandeling (reageerbuisbevruchting; IVF waarbij per rijpe eicel een zaadcel wordt geïnjecteerd ICSI). Doorgaans krijgt u van de gynaecoloog al te horen welke vruchtbaarheidsbehandelingen voor u tot de mogelijkheden behoren.

Hoe lang duurt het vooronderzoek ongeveer ?

Wachttijd tot eerste gesprek met de gynaecoloog;  4-6 maanden vanaf 1e contact met ziekenhuis

Gesprek met psycholoog; ± 2 maand na gesprek met gynaecoloog

Gesprek met coördinator semenbank: 1-2 maanden nadat gynaecoloog en psycholoog goedkeuring hebben gegeven

Gesprek met IVF-verpleegkundige: binnen 1 maand na het gesprek met de coördinator van de semenbank

Start van eigenlijke behandeling: bij de eerste menstruatie na het gesprek met de IVF-verpleegkundige

De behandeling

Als regel zal worden gestart met Intra-Uteriene Inseminatie (IUI) in de natuurlijke cyclus. Rond cyclusdag 10 wordt echoscopisch onderzoek verricht en op geleide van de maat van de groeiende follikel krijgt u advies t.a.v. het uitvoeren van ovulatietesten. Zodra de ovulatietest positief is / de LH-piek is geconstateerd, neemt u contact op met de IVF-verpleegkundige. Zij plant u in voor een IUI de dag na de LH-piek.

Na 3 maal IUI vindt een evaluatiegesprek met de gynaecoloog plaats. Naar aanleiding van dit gesprek

 • wordt besloten de nog 3 maal door te gaan met IUI in de natuurlijke cyclus
 • wordt besloten de behandeling iets aan te passen (andere manier van timen; evt gebruikmaking van milde hormoonstimulatie
 • zou gekozen kunnen worden voor verandering van donor
 • kan besloten worden af te zien van verdere behandeling.

In principe wordt maximaal 6 maal IUI uitgevoerd. Voorafgaand aan de start van de IUI-behandelingen krijgt u van de gynaecoloog te horen of u, indien u niet zwanger bent na 6 maal IUI, in aanmerking komt voor in vitro fertilisatie (IVF) met toepassing van de ICSI-methode (intracytoplasmatische sperma injektie).

Hernieuwde kinderwens (verdere gezinsuitbreiding)

Als u na een behandeling met donorsperma een kind heeft gekregen en hernieuwde kinderwens heeft zal de coördinator van de semenbank altijd proberen sperma van dezelfde donor voor u te reserveren. Helaas kan dit niet gegarandeerd worden.

Tip: als u zwanger bent na gebruikmaking van donorsperma en u overweegt op termijn verdere gezinsuitbreiding neem dan tijdig contact op met de coördinator van de semenbank om de mogelijkheden te bespreken.

Kosten

Als u een ziektekostenverzekering hebt wordt over het algemeen het vooronderzoek en de behandeling door uw verzekering vergoed. Voor het gesprek met de psycholoog  geldt dat niet altijd. Als u van te voren wilt weten wat er voor u wel of niet wordt vergoed kunt u dat terug vinden in uw verzekeringspolis of overleggen met uw ziektekostenverzekeraar. Voor het gebruikmaken van donorzaad van een algemene donor via de semenbank wordt een bedrag van 175,- Euro per behandeling in rekening gebracht. Dit bedrag wordt namelijk NIET vergoed door uw verzekering.

Behandelingsresultaten

Er kan op verschillende manieren naar resultaat worden gekeken:

 • Positieve test per uitgevoerde behandeling
 • Doorgaande zwangerschap per uitgevoerde behandeling
 • Kans op (doorgaande) zwangerschap per patiënt
 • Kans op kind per paar dat de behandeling ondergaat

De leeftijd van de vrouw speelt een belangrijke (zo niet de belangrijkste) rol bij de kans op zwanger worden en/of zwanger blijven

In onderstaande tabel is de kan op een positieve test en de kans op een doorgaande zwangerschap per uitgevoerde behandeling over de afgelopen 6 jaar weergegeven.

In 2013 nam het aantal alleengaande vrouwen dat in behandeling kwam fors toe. Aangezien het vaak vrouwen van 40 jaar of ouder betrof gingen de overall cijfers omlaag

Kans op kind per vrouw/paar dat IUI-d ondergaat

In de periode 2011 t/m 2016 werden 141 verschillende vrouwen/paren behandeld. Hiervan kregen er 59 eenmaal een kind, 16 tweemaal een kind, 2 driemaal een kind. Vier vrouwen kregen een tweeling. In totaal verliep de behandeling voor 57.4% (81 van de 141) van de vrouwen/paren die met de behandeling begonnen succesvol: kind(eren) geboren of onderweg

Neem contact met ons op

Benieuwd naar onze kliniek, onze filosofie en behandelingen?


  Bij het versturen van deze e-mail
  stemt u in met onze privacyverklaring.
  Neem contact met ons op
  Hoe kunnen wij u helpen?

  Bekijk alvast hoe u onze kliniek bereikt.

  Er komt bij een vruchtbaarheidstraject al erg veel op u en uw partner af. Het is dan wel zo prettig dat u bij uw bezoek aan onze kliniek weet wat u staat te wachten. Klik in de afbeelding hiernaast om onze videoʼs te bekijken.

  Volg de tour door
  onze kliniek

  Al eens gedacht om zaaddonor te worden?

  Fertiliteitscentrum Voorburg is altijd op zoek naar donoren. Denkt u er aan om zaaddonor te worden? We vertellen u alles over de onderzoeken en procedure rondom het doneren van zaad.

  meer informatie
  Fertiliteitscentrum Voorburg gaat verhuizen en Corona beperkingen houden aan Februari 2022 opent het nieuwe Fertiliteitscentrum Voorburg haar deuren

  Het Diaconessenhuis Voorburg (onderdeel van het Reinier de Graaf ziekenhuis) neemt in februari 2022 afscheid van het oude gebouw en opent de deuren van een nieuw behandelcentrum. Omdat de ruimte en faciliteiten van het huidige oude gebouw niet meer voldoen aan de moderne eisen is besloten een nieuw poliklinisch centrum te bouwen op de plaats waar voorheen de zusterflat van het DHV stond. In dit nieuwe gebouw wordt een groot aantal van de poliklinische taken voortgezet, waaronder ook die van het Fertiliteitscentrum.

  Om ook na de verhuizing van het Fertiliteitscentrum hoogwaardige zorg te blijven leveren, worden er veel voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo zal bijvoorbeeld alle apparatuur van het IVF-laboratorium na de verhuizing uitgebreid getest worden, voordat die weer in gebruik zal worden genomen. Deze voorzorgsmaatregelen kunnen alleen getroffen worden, als het IVF-laboratorium niet in gebruik is. Het IVF-laboratorium zal, net als de Semenbank, daarom tijdelijk volledig gesloten zijn. Dit houdt in dat vanaf half december wordt begonnen met afbouwen van het aantal lopende behandelingen en vanaf begin januari 2022 vrijwel alle behandelingen van het fertiliteitscentrum geen doorgang meer kunnen vinden. Echo’s zullen wel tot eind januari nog op de huidige locatie plaatsvinden. In de loop van februari worden de behandelingen weer geleidelijk opgestart.

  Omdat daarnaast de druk op de gezondheidsvoorzieningen ten gevolge van COVID-19 nog steeds hoog is betekent dit ook dat onze capaciteit daardoor beperkt is, terwijl de vraag voor de door ons geboden zorg juist toeneemt. Ondanks dat proberen wij zoveel mogelijk behandelingen door te laten gaan, maar kunnen wij niet iedere maand garanderen dat u kunt starten.Hoe dat zijn zijn als wij in februari weer kunnen opstarten is nu nog niet duidelijk en hangt van vele factoren af. Zodra het mogelijk is zouden wij het liefst terug naar de ‘oude’ situatie willen, namelijk : voor geen enkele behandeling een start-beperking. Helaas is het op dit moment niet mogelijk en hier vragen wij uw begrip voor. 

  Nog steeds vragen wij u als u een afspraak hebt, vriendelijk doch dringend om de huidige hygiëne- en gezondheidsmaatregelen in acht te nemen, tevens dient u een mond-neusmasker te dragen in het ziekenhuis dat u zelf meebrengt. U wordt op dit alles gewezen door medewerkers, posters en informatie borden. Kom liefst alleen (of hooguit met 1 begeleider) en zorg dat u op tijd bent, blijf zo kort mogelijk in het ziekenhuis, probeer zo veel mogelijk onderzoeken te combineren zodat u in één bezoek zo veel mogelijk regelt (bv echo en bloedonderzoek). Heeft u zelf of een van uw familieleden klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan COVID-19, dan mag u niet naar de afspraak op het Fertiliteitscentrum komen, om anderen niet in gevaar te brengen, en worden wij graag hierover door u geïnformeerd.

  Bij dringende vragen hierover kan u tussen 09.00 – 12.00u met ons contact op te nemen via het gebruikelijke email adres.

  Vergeet niet uw patient nummer – geboorte datum en uw 06 nummer in deze mail te zetten !

  Deze website gebruikt functionele en analyse cookies. Meer informatie

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close