Fertiliteitscentrum Voorburg

Fertiliteitscentrum Voorburg gaat weer voorzichtig open

Omdat de druk op de gezondheidsvoorzieningen ten gevolge van COVID-19 afneemt, kan ook het andere deel van de gezondheidszorg (reguliere zorg) langzaam weer worden opgestart. Dat betekent dat ook bij het Fertiliteitscentrum Voorburg we weer langzaam gaan starten met behandelingen. De zorg die we kunnen verlenen via een telefonisch consult, zullen we zoveel mogelijk op deze manier blijven leveren, dit om het aantal contacten in het ziekenhuis zo minimaal mogelijk te houden.

Vanaf 11 mei starten weer met aanmelding voor een aantal behandelingen zoals ovulatie inductie met FSH injecties, inseminaties in de natuurlijke cyclus en terugplaatsen van ingevroren embryo’s. Afspraken met uw arts voor het uitvoeren van lichamelijk onderzoek zijn in beperkte mate weer mogelijk. Voor een gesprek met uw arts, over bijvoorbeeld uitslagen, wordt een telefonisch consult gebruikt. Ook bloedafname, het verrichten van een semenanalyse en het doen van eileideronderzoek is weer beperkt mogelijk.

De inseminaties met hormoonstimulatie, IVF en ICSI behandelingen worden nog niet gelijk gestart. Zodra deze weer van start gaan berichten wij u hierover op onze website.

Afspraak

Als u een afspraak hebt, wordt u vriendelijk doch dringend verzocht om de huidige hygiëne- en gezondheidsmaatregelen in acht te nemen. U wordt hierop gewezen door medewerkers, posters en informatie borden.

Omdat we nog in een opstartfase zijn en we rekening moeten houden met de 1,5 meter afstand in de wachtkamers, zullen we mondjesmaat opstarten en kan het voorkomen dat uw behandeling nog even wordt uitgesteld.

Kom alleen (hooguit met 1 begeleider) en zorg dat u op tijd bent, blijf zo kort mogelijk in het ziekenhuis, probeer zo veel mogelijk onderzoeken te combineren zodat u in één bezoek zo veel mogelijk regelt (bv echo en bloedonderzoek).

Heeft u zelf of een van uw familieleden klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan COVID-19, dan mag u niet naar de afspraak op het Fertiliteitscentrum komen, om anderen niet in gevaar te brengen.

Effect van het virus op de vroege zwangerschap

 De studies die op dit moment bekend zijn laten weinig tot geen effecten zien van het coronavirus op de vroege zwangerschap, ongeacht hoe de zwangerschap tot stand is gekomen (natuurlijk of via een behandeling). Echter, de studies zijn beperkt in aantal en omvang waardoor er weinig harde uitspraken kunnen worden gedaan. Wij zullen dit met u bespreken. U maakt vervolgens zelf de keuze om wel of niet uw behandeltraject op te starten of dat u dit liever uitstelt tot hierover meer duidelijkheid is.

Bekijk alvast waar alles is in onze nieuwe kliniek.

Er komt bij een vruchtbaarheidstraject al erg veel op u en uw partner af. Het is dan wel zo prettig dat u bij uw bezoek aan onze kliniek weet wat u staat te wachten.

Bekijk hoe u de
kliniek bezoekt

Deze website gebruikt functionele en analyse cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close